2022 оны 10-р сарын 02, Ням гариг
 • Манай компанийн цахим хуудсаар зочилж байгаа танд энэ өдрийн мэнд хүргэе

  1 Дархан-Уул аймгийн “Дархан ус суваг” ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Хөтөлийн “Гавшгай ус” ХХК, Булган аймгийн Булган сумын “Булган мээж” ХХК-иудын үйл ажиллагаатай танилцаж, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт хийлээ

  Дэлгэрэнгүй »
 • Зохицуулах зөвлөлийн ажлын хэсэг орхон аймагт ажиллаа

  Дархан-Уул аймгийн “Дархан ус суваг” ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Хөтөлийн “Гавшгай ус” ХХК, Булган аймгийн Булган сумын “Булган мээж” ХХК-иудын үйл ажиллагаатай танилцаж, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт хийлээ

  Дэлгэрэнгүй »
 • Барилга, хот байгуулалтын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо

  Дархан-Уул аймгийн “Дархан ус суваг” ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Хөтөлийн “Гавшгай ус” ХХК, Булган аймгийн Булган сумын “Булган мээж” ХХК-иудын үйл ажиллагаатай танилцаж, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт хийлээ

  Дэлгэрэнгүй »

Усны тооцоолуур

 • Тариф:   Төлөх дүн:
  Тариф:   Төлөх дүн:
  Нийт төлбөр /суурь хураамж багтсан, НӨАТ-тай/:
 •   Норм/м3/
  Тариф:   Төлөх дүн:
    Норм/м3/
  Тариф:   Төлөх дүн:
  Нийт төлбөр /суурь хураамж багтсан, НӨАТ-тай/:

Түгээмэл асуулт

Суурь хураамжийг дэлхийн олон улс оронд мөрддөг бөгөөд энэ нь төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд чанартай, найдвартай усыг 24 цагийн турш хүргэхэд бэлэн байлгахад шаардагдах зардлыг шингээсэн байдаг. Шугам хоолойн голч өргөсөх тутам тэр хэмжээгээр илүү их усыг хэрэглэгчдэд хүргэх, бэлэн байлгах шаардлагатай болох бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор гарах зардал төдий чинээ өндөр байдаг.

Суурь хураамжийг тогтоохдоо хэрэглэгчдийн эрх ашигт нийцсэн, ил тод, үнэн бодитой байх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах нөхцөлийг хангах бодит шууд зардлыг нөхөхөд чиглэгдсэн байх зэрэг зарчмуудыг баримталдаг болно.

Суурь хураамж гэж төвлөрсөн шугамд холбогдсон хэрэглэгчдэд унд, ахуйн стандартын шаардлага хангасан усыг 24 цаг бэлэн байлгасны төлбөрийг хэлнэ.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь төвлөрсөн ус хангамж, ариутгах татуургын сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд тухайн сард үйлчилгээний чанарыг ханган, ус хангамжийг тасралтгүй хүргэсний үндсэн дээр суурь хураамжийн төлбөрийг тооцно.

Буруу. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн дагуу цэвэр, бохир усны үйлчилгээг тус Зохицуулах зөвлөлөөс тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд эрхлэн гүйцэтгэдэг. Иймд СӨХ нь цэвэр, бохир усны үйлчилгээний төлбөрийг авах эрхгүй юм. Энэ талаар гомдлыг манайд ирүүлэх боломжтой.

Ус олборлон, дамжуулах тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага нь гүний худгаас усыг олборлоод, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийдэг. Үүний дараа дээж авч, усны лабораторит шинжлэн “Ундны ус, Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2005” стандартад нийцэж буй эсэхэд хяналт тавьсны үндсэн дээр төвлөрсөн шугамаар түгээж, хэрэглэгч Та бүхэнд хүргэдэг. Иймд төвлөрсөн шугамаар түгээж буй ундны усыг заавал ус цэвэршүүлэгчээр шүүж хэрэглэх шаардлагагүй.

Ус хангамжийн ашиглалт, үйлчилгээг хариуцсан Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагын эрх бүхий ажилтан хэрэглэгчийн усны тоолуурын заалтыг сар бүр тогтмол хугацаанд нүдээр үзэн бичилт хийж, хэрэглэгчээр гарын үсэг зуруулан баталгаажуулж байх үүрэгтэй.

Усны тоолуур нь хэрэглэгчийн өмч тул хэрэглэгч та өөрөө тухайн сард хэрэглэсэн усныхаа заалтыг үнэн зөв мэдээлэх, төлбөр тооцоондоо хяналт тавьж байх шаардлагатай юм.

Зургийн цомог

Видео сан